top of page

Wijkplaats BUUR

BUUR is de gastvrije huiskamer van de wijk Brakkenstein in Nijmegen. Geïnitieerd om de leefbaarheid in de wijk en de sociale samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen te vergroten. BUUR is een plek in beheer van de wijk, bedacht en gerealiseerd vóór en dóór de wijk. BUUR staat voor lekker eten, drinken en ontmoeten.

 

Meer info: www.wijkplaatsbuur.nl

Mijn rol was fondsenwerving voor de proef- en beweegtuin van BUUR.

 

Wijkplaats BUUR
bottom of page