top of page

Duurzaam gezond

Duurzaam Gezond was een grensoverschrijdend praktijkonderzoek bij vier zorginstellingen in Arnhem, Nijmegen en Kleve. Het doel: de maaltijdvoorziening in zorginstellingen verduurzamen ter verhoging van de maaltijdwaardering én een reductie van de kosten. Resultaat na 1½ jaar praktijkonderzoek: mensen aten met meer smaak hun maaltijd, reductie van medicijngebruik en er werd 20-50% minder afval geproduceerd.

 

Vervolg en meer info: www.duurzaamgezondaantafel.nl

 

Mijn rol was eindverantwoording van dit project bij het EU-subsidieprogramma INTERREG Deutschland-Nederland.

 

Taste & Go
bottom of page