Particulieren  Maasduinen

In Nationaal Park De Maasduinen is 20% van de grond in handen van bijna 800 particuliere eigenaren. Een groep van 15 particuliere grondeigenaren heeft zich in 2015 ontfermd over het vraagstuk hoe de betrokkenheid & onderlinge samenwerking van burgers en particuliere grondeigenaren bij Nationaal Park De Maasduinen vergroot kan worden. In januari 2017 hebben zij de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen U.A. opgericht. 

Meer info: www.cooperatiemaasduinen.nl

 

In opdracht van het cooperatie bestuur heb ik het plan opgesteld en uitgevoerd hoe de betrokkenheid van burgers en particuliere grondeigenaren kan worden vergroot.

 

 

Ik werk onder algemene voorwaarden. Download deze hier.

  • Black LinkedIn Icon