top of page

Particulieren  Maasduinen

In Nationaal Park De Maasduinen is 20% van de grond in handen van bijna 800 particuliere eigenaren. Een groep van 15 particuliere grondeigenaren heeft zich in 2015 ontfermd over het vraagstuk hoe de betrokkenheid & onderlinge samenwerking van burgers en particuliere grondeigenaren bij Nationaal Park De Maasduinen vergroot kan worden. In januari 2017 hebben zij de Coöperatie Particuliere Grondeigenaren Maasduinen U.A. opgericht. 

Meer info: www.cooperatiemaasduinen.nl

Foto: Theo Hermsen

 

In opdracht van het cooperatie bestuur heb ik het plan opgesteld en uitgevoerd hoe de betrokkenheid van burgers en particuliere grondeigenaren kan worden vergroot.

 

 

IMG_4643-bewerkt paarden Theo Hermsen.jp
bottom of page